Demsoft Yazılım | Ürün Detayi

DEMSILVER MUHASEBE PROGRAMI


Adet :

Stok Durumunu Sorunuz


Stok, Cari, Fatura, ?rsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Modullerinden Olu?ur

Ürün Bilgisi

ÖnMuhasebe Programi Demsilver'da, stok takibi, car takip, fatura-irsaliye i?leme, kasa ve banka ile çek-senet takibi gibi birçok i?lemi kolayca yapabilirsiniz.Çoklu ?irket ve devir yapma özelli?i vardir.

Muhasebe Programi; Stok , Cari, Fatura, ?rsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Modüllerinden Olu?an Muhasebe Programidir.

Programda kayit siniri yoktur. ?stedi?iniz kadar ?irket, cari, stok açabilir, fatura vb. kayit girebilirsiniz. Her?eyi aninda excele aktarabilirsiniz. Çiktilari kendinizde görsel olarak tasarlayabilirsiniz. Pdf'ye atararak mail olarak gönderebilirsiniz.

Kisayol tu?lari ile hizli kullanim sa?lar. Ekran tasarimlari tüm modüllerde birbirine benzer oldu?undan kolay ali?irsiniz. Program aki?i içinde sizi yönlendiririr. Zorunlu alanlar çok azdir. Cari seçip tutar girmeniz yeterlidir. Özel kodlar, grup kodlari, açiklama alanlari ile kendinize özel bir ?ekilde kayitlariniza daha fazla bilgi girebilir ve bunlarida raporlayabilirsiniz. Uyari sistemi ile vade tarihi yazdi?iniz tüm modüllerden programi ilk açti?inizda size uyari verir. Vadesi gelmi? çek yada senedinizi yada faturanizi size gösterir.

Fatura modülünede 4-5 yari çikti alma olana?iniz var. Benzer ?ekilde ?rsaliye modülündede. ?rsaliyeden faturaya aktarabilirsniz. Toplu irsaliye faturala?tirma vardir. Faturadan direk irsaliye olu?turabilirsiniz. Faturada ürün girerken eski girilmi? fiyatlarla kar?ila?tirir. Stok takibi yapiyorsaniz eksi stok uyarisi verir.

Cari kartlari açarken ileti?im bilgilerinden, banka bilgisine kadar tüm bilgilerini girebilir, özel kod alanlari ile ayrica istedi?iniz gruplamalari yapabilirsiniz. Cari hareket olarak devir ve virman i?lemleri, borc-alacak dekontlari girebilirsiniz. Ürün ve cari arama çok kolaydir. ?stedi?inzi alandan ve içinden kelimeden stok yada cari bulabilirsiniz.

Stok kartinda stok kodu ve adi di?inda, marka, grup kodu ve üretici gibi alanlari doldurarark fatura ve irsaliye hareketlerinde bu alanlara göre hareket raporu alabilirsiniz. Kasa takibi yapabilirsiniz. Kasadan birden fazla para birimi ile i?lem yapabilirsiniz. Banka modülünde istedi?iniz kadar banka tanimlayabilirsiniz. Bankadan gelen ve giden havale - eft kayitlarini yapabilirsiniz. Tam entegre olarak otomatik cari hareketine i?ler.

Çek ve Senet modüllerinde kendi evra?inizi ve mü?teri evraklarinin giri?ini yapabilirsiniz. Ciro, takasa verme, iade gibi i?lemleri yapabilirsiniz. Günü gelen evra?i uyari sisteminde size uyarir.

Devir i?lemleri ile kendiniz yeni ?irket olu?tururak yeni yil devirlerinizi rahatlikla yapabilirsiniz. Toplu borc-alacak raporu, stok raporu, fatura raporu gibi tüm modüllerden raporlar alabilirsiniz.© Demsoft Yazılım 2020